اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
کادر آموزشی و علمی
پایه اول:
سرکار خانم ها پوراسماعیل و آذر و توکلی
پایه دوم:
سرکار خانم ها کرمانی و سرخپوش
پایه سوم:
سرکار خانم ها گرایلی و محبتی
پایه چهارم:
سرکار خانم حسینی
پایه پنجم:
سرکار خانم صدیقی راد
پایه ششم:
سرکار خانم خجسته
 
 
 
تاریخ و ساعت
دوشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۹
13 ژوئيه 2020